Hutbe-i ŞamiyeBediüzzaman Hazretlerinin 35 yaşında iken Şam’da, Şam ülema­sının ısrarı üzerine Câmi-i Emevî’de irad ettiği bir hutbedir.

İslâm âleminin içinde bulunduğu maddî-manevî hastalıkların nelerden ibaret bulunduğunu, felâket ve esarete hangi sebeblerden dolayı maruz kaldıklarını bildiren ve buna karşı çare-i halâs gösteren ve bundan sonra İslâmiyet’in zemin yüzünde maddî-manevî en yüksek terakkiyi göstereceğini, İslâmî medeniyetin kemal-i haşmetle meydana geleceğini ve zemin yüzünü pisliklerden temizleyeceğini delail-i akliye ile isbat eden, müjde veren çok kıymetdar, bütün müslümanlara, hattâ insanlığa şamil bir derstir, bir hutbedir.

Bir cevap bırak


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Brian Dawkins Authentic Jersey