Kütüb-i Sitte Hadis Külliyatı

Bu program Merhum Prof. Dr. İbrahim Canan hocamızın “Kütüb-i Sitte / Hadis-i Şerif Ansiklopedisi” adlı dev eserinden faydalanarak hazırlanmıştır. Değerli hocamız Kütüb-i Sitte yi oluşturan;

1 – Sahih-i Buhari,
2 – Sahih-i Müslim,
3 – Sünen-i Nesai,
4 – Sünen-i Tirmizi,
5 – Sünen-i Ebu Davud,
6 – Muvatta-ı Malik

altı kitaba İbnu Mace’nin “Sünen” adlı kitabını da eklemiştir. Programda 5986 hadis mevcuttur.

Programı Google Play Market’ten indirebilirsiniz: Kütüb-i Sitte Hadis Külliyatı