Ülkemizin ilâhiyat alanında çalışmalarıyla bilinen dört değerli bilim adamı (Prof. Dr. Hayrettin Karaman, Prof. Dr. Mustafa Çağırıcı, Prof. Dr. İ. Kafi Dönmez, Prof. Dr. Sadrettin Gümüş) tarafından kaleme alınmıştır. Bir komisyon çalışması ürünüdür. tefsir, öncelikle Kur’an’ı doğru anlamak ve hayatında rehber edinmek isteyen, -farklı düzeylerde de olsa- kültürel birikimi olan insanların ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Bir müracaat kitabı değil, baştan sona okunan ve üzerinde […]

Categories: Genel

Bu uygulama ücretsiz olarak istifadeye sunulmuş Risale-i Nur okuma ve araştırma programıdır. ==NORMAL OKUMA ÖZELLİKLERİ== * Büyük kitaplar * Küçük kitaplar * Osmanlıca kitaplar * Kuran-ı Kerim, Evrad, Ezkar * Mesnevi-i Nuriye, İşârat-ül İ’caz, Mufassal Tarihçe-i Hayat 1-2-3 (Abdulkadir BADILLI) * İlmihal * İşaretleme * Uzun basarak lugat gosterimi * Arama sistemi * Kaydırma * […]

Categories: Genel

Categories: Genel

  İçerikler Kur’an’ı Okuyan Ateist Thomas’ın Kur’an Hakkındaki İlk İzlenimleri Kur’andaki Tekrarlar… Kur’an İnsanların Sözlerine Benziyor… Kur’an Değiştirilmiş Olamaz mı? Günümüze Kadar Nasıl Ulaştı? Kur’an’da Allah neden kendinden “biz” diye bahsediyor? Sonsuz Affedicilik ve Sonsuz Adalet Bağdaşır mı? Allah’la Konuşma…! Kur’­an Olmadan Hakikati Bulmak Mümkün müdür? Kur’an’ ı (haşa) sıradan bir insan yazmış olamaz mı? […]

Categories: Genel

 

Categories: Genel

 

Categories: Genel

 

Categories: Genel

Risale-i Nurda Geçen Kavramların açıklamalarını içeren bir e-kitap.

Categories: Genel

“Kötülük” nedir? Kötülük hakiki mânâda var mıdır? Var ise kaynağı nedir, yahut kimdir? Eğer kötülük ile Allah arasında bir ilişki varsa, bu ilişkinin mahiyeti nedir? Ünlü İngiliz filozofu David Hume son soruyu açarak şöyle dile getiriyordu: – Allah kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? “Öyle ise O, güçsüzdür.” – Yoksa gücü yetiyor da kötülüğü […]

Categories: Genel

Bediüzzaman Hazretlerinin 35 yaşında iken Şam’da, Şam ülema­sının ısrarı üzerine Câmi-i Emevî’de irad ettiği bir hutbedir. İslâm âleminin içinde bulunduğu maddî-manevî hastalıkların nelerden ibaret bulunduğunu, felâket ve esarete hangi sebeblerden dolayı maruz kaldıklarını bildiren ve buna karşı çare-i halâs gösteren ve bundan sonra İslâmiyet’in zemin yüzünde maddî-manevî en yüksek terakkiyi göstereceğini, İslâmî medeniyetin kemal-i haşmetle […]

Categories: Genel