Categories: E-Kitaplar

Mehmed Kırkıncı Hocaefendinin, tefekkür dünyasının bir mahsulü olan bu iki kıymetli eser, pekçok kişinin kitaplığında olan ve şimdiye kadar defaatle baskısı yapılan eserlerdir. Kitapta kısa kısa yazılar ile pek çok hikmetli nükte zikredilmektedir. Her kütüphanede bulunması gereken bu nadide eseri Zafer Yayınlarından temin edebilirsiniz.              

Categories: E-Kitaplar

Categories: E-Kitaplar

Kindle tarzı e-readerlar için hazırlanmış mobi formatında Risale-i Nur Külliyatı.  

Categories: E-Kitaplar

Diyanet İşleri Başkanlığının heyet olarak hazırlayıp istifadeye sundukları İslam ilmihali kitabı PDF formatında… 1. Cilt İman ve İbadetler: Birinci ciltte, din ve İslâm dini, İslâm dininin tarihî süreçteki anlaşılma tarzı ve ekolleşmeler, fıkıh ilminin gelişim seyri, ilmihal kültürünün iyi kavranabilmesi için anahtar konumundaki temel fıkıh ve fıkıh usulü kavramları üzerinde durulduktan sonra İslâm’ın beş esası […]

Categories: E-Kitaplar

Risale-i Nur’da emsalsiz iman ve Kur’an hakikatlarının yanısıra, o hakikatların tebliğ ve dersinde, neşir ve hizmetinde dikkat edilmesi gereken düsturlar ve esaslar vardır. İşte bu kitap, Risale-i Nur’daki hizmet düsturları ve meslek hususiyetlerine dair parçalardan derlenmiş bir rehberdir.  

Categories: E-Kitaplar

Bu günün gecesi ve bu güzün kışı gelmesi kat’iyetinde, gençlik baharı dahi ihtiyarlık güzüne ve kabir kışına inkılab edecek. Madem ölüm öldürülmüyor ve kabir kapısı kapanmıyor, öyle ise, hayatımızı, hususan o fâni beş-on senelik gençliğimizi ebedî bir gençliğe nasıl çevirebiliriz? Akıldan çok hissiyatı dinleyen gençliğimizi nasıl haramlardan kurtarıp, hak ve hakikat yolunda sarfedebiliriz? Gençliğini faydasız […]

Categories: E-Kitaplar

Bu risale baştan sona kadar Risale-i Nur’un makbul-ü İlâhi ve Rıza-i Peygamberî (a.s.m.) dairesinde olduğunu bine yakın delillerle gösteriyor, isbat ediyor. Elbette böyle taklidi kırılmış ve teslimi bo­zulmuş bir asırda, insan manevî takviyeye, şevke çok muhtaçtır. İşte Sikke-i Tasdîk-ı Gaybî bu Kur’an hizmetinde bulunanlara tam bir teşvik kamçısıdır. Müellif, bir ifade-i meramında şöyle diyor: “Mâlum […]

Categories: E-Kitaplar

Hayatını İman ve Kur’an hizmetine adayan Merhum Zübeyir Gündüzalp’in kendi not defterine, kendi nefsine hitaben yazdığı notlarının vefatından sonra derlenmesi ile meydana gelen Bir Dava Adamının Notları kitabı.  

Categories: E-Kitaplar

Günümüzde insanlığın asıl ızdırabı, kâinatın efendisi Hz. Muhammed’i (a.s.m.) tam mânâsı ile tanımamak, hakîkî şahsiyetini bilmemek ve getirdiği hayat bahşeden esaslara aşk ve şevk içinde kucak açmamaktan ileri gelmektedir. Dünyanın manevî sarsıntısı da, sıkıntısı da, anarşi ve huzursuzluk içinde bocalayışı da bundan doğmaktadır. Onu (a.s.m.) anlamadıkça, sevmedikçe ve hayat bahşeden prensiplerini kendisine rehber edinmedikçe de […]

Categories: E-Kitaplar
Brian Dawkins Authentic Jersey