Yazar: Diyanet İşleri Başkanlığı Kategorisi:
Oylama

Diyanet İşleri Başkanlığının heyet olarak hazırlayıp istifadeye sundukları İslam ilmihali kitabı PDF formatında…

1. Cilt İman ve İbadetler:
Birinci ciltte, din ve İslâm dini, İslâm dininin tarihî süreçteki anlaşılma tarzı ve ekolleşmeler, fıkıh ilminin gelişim seyri, ilmihal kültürünün iyi kavranabilmesi için anahtar konumundaki temel fıkıh ve fıkıh usulü kavramları üzerinde durulduktan sonra İslâm’ın beş esası işlenmiştir. I. cilt müslümanın yaratan karşısındaki konum ve sorumluluğunun işlenmesine tahsis edilmiştir…

2. Cilt Ahlak ve Toplum
II. ciltte ise, sosyal içerikli bazı ibadetler, helâller ve haramlar, aile hayatı, sosyal ve siyasal hayat, hukukî ve ticarî hayat, ferdî ve toplumsal ahlâk da dahil müslümanın toplum içindeki konumu ve ilişkileri ele alınmıştır…

Bir cevap bırak


Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Brian Dawkins Authentic Jersey